savybė

savybė
savýbė sf. (1), savỹbė (2) [K], Rtr, NdŽ; N 1. CI517, būdingas bruožas, ypatybė, požymis: Savybė – daikto ypatybė, kuria jis skiriasi nuo kitų daiktų arba panašus į juos . Tvirtas charakteris yra tauriausia žmogaus savybė J.Jabl. Vis daugiau mėgo kiekviena tauta gyventi savaip ir atskirti savo ypatybes nuo kitų tautų savybių Vd. Atomo ir atomo branduolio savybių išaiškinimas – šio amžiaus fizikos laimėjimai . Nervai pasižymi dviem pagrindinėmis savybėmis: dirglumu ir laidumu V.Laš. Metalų cheminės savybės . Medus turi gydomųjų savybių . 2. Kos225, RtŽ, 1 artimi santykiai, giminystė: Dar savybė – negalima ženytis Dv. Seniau buvom nė nepažįstami, o dabar suėjom į savýbę Pg. 3. col. J.Jabl, , Tr, Skrb giminystės siejami, savi, artimi žmonės: Vienas iš mūsų savýbės mokos Vilniuj Ck. Visgi jau savýbė – reikia priimt Msn. Savýbė anys jiem Klt. Savýbė – reikia eit [į pokylį], neatsisakysi Klt. Kolei apvažiuosi visą savýbę, tai i žiema praeis Ml. Mes visi savýbė[je] Slnt. Ką čia savýbėj sužiūrėsi, kas kam skalnas Ktk. Savýbė[je] negi skaičiuosi kožną kapeiką Mžš. Kai jūs savýbėj, tai gal tau ir skolins pinigų Trgn. Ir savýbėj atseina barties Ds. Ką dar mes čia savýbėn rokuosimės! Lp.namų aplinka: Jeigu tai būtų viešas dalykas, bet čia mes tik šiaip sau, savybėje . Moksleivis gatvėje turi būti dar stropesnis kaip savybėje . 4. scom. Tvr saviškis, giminaitis: Tavo tėvas man savýbė Vrn. Keli savýbės Lietuvoj yr Pst. Jau čia tavo savybės buvusios – trečias vanduo nuo kisieliaus LTR(). 5. J.Jabl nuosavybė: An savýbę visus traukia Km. Nėr savýbės Grv. Tę tep pat savýbė yr Šč. Vaikuose yra giliai savo šaknis įleidęs savybės pajautimas Pt. | gram.: Kilmės ir savybės kilmininkas J.Jabl. 6. įprastinė, normali būklė, būsena: Kojos atėjo savýbėn (nebenutirpusios) Rgv. Trečią dieną po to griaustinio dar savybėn neateina Kri. 7. mėgėjų pasirodymas, saviveikla: Savýbės vakaras (savų žmonių, be pašaliečių) J.Jabl. Pradžia, kaip beveik visų savybės koncertų, buvo kiek suvėlinta, bet publika pasirodė atlaidi ir kantriai laukė . Namų sienos Čirvų kalnelyje numargdavo didžiuliais plakatais apie įvyksiantį „savybės vakarą“ su vaidinimu, deklamacijomis J.Balt. 8. priklausymas pačiam sau: Įvardės savybės (sangrąžiniai įvardžiai): savęs A.Baran. 9. savimonė, sąmoningumas (?): Sujudėjus pamatui tikėjimo, savybė ėmė neišpasakytai skubinai plisti A1884,179. Reikia savybę dėti į pamatą mokslo apie dorą A1884,179.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • savybė — savýbė dkt. Būdingiáusios savýbės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • savybė — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Išskirtinė ypatybė. atitikmenys: angl. characteristic; property vok. Beschaffenheit, f; Eigenschaft, f rus. свойство, n pranc. caractéristique, f; propriété, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • savybė — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. property vok. Beschaffenheit, f; Eigenschaft, f rus. свойство, n pranc. propriété, f …   Fizikos terminų žodynas

  • savybė — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Savitas objekto arba reiškinio požymis. atitikmenys: angl. behavior; characteristic; properties vok. Beschaffenheit, f; Eigenart, f; Eigenschaft, f rus. особенность, f; поведение, n; свойcтво …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • savybė — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Sąlygiškai pastovi psichinio ar pedagoginio proceso, daikto ar reiškinio pusė, atskleidžianti skirtingumą ar panašumą palyginti su kitais procesais, daiktais ar reiškiniais. Mokinių psichinės savybės… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • savybė — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Santykiškai pastovus psichinio ar pedagoginio vyksmo arba reiškinio požymis, atskleidžiantis skirtingumą ar panašumą palyginti su kitais vyksmais, reiškiniais. atitikmenys: angl. property vok.… …   Sporto terminų žodynas

  • savybė — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Savitas daikto, reiškinio ar asmens bruožas, požymis, būdinga kokybė. atitikmenys: angl. property vok. Besonderheit, f; Eigenschaft, f; Eigentümlichkeit, f rus. особенность; свойство …   Sporto terminų žodynas

  • savybė — statusas T sritis informatika apibrėžtis Objektą arba reiškinį apibūdinantis požymis, parametras. Pavyzdžiui, failo savybės yra jo tipas, dydis, sukūrimo data ir kt. pavyzdys( iai) katalogo savybės, failo savybės. atitikmenys: angl. property… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • savybė — statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Charakteringas bruožas, ypatybė (pavyzdžiui, fiziologinės, biocheminės, technologinės augalų ypatybės). atitikmenys: angl. character; trait rus. свойство …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • koligatyvioji savybė — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Idealiųjų praskiestųjų tirpalų savybė, priklausanti tik nuo dalelių skaičiaus, o ne nuo jų prigimties. atitikmenys: angl. colligative property vok. kolligative Eigenschaft, f rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”